Publikationer

En kartläggning av tekniken, marknaden och Sveriges position inom leverantörsindustrin för industriell digitalisering. Med sekellång historia är industriell teknikexport en hörnsten i Sveriges ekonomi. När industrin nu digitaliseras utvecklas traditionen och ett nytt marknadssystem växer fram. Rapporten är framtagen av Blue Institute.

Läs rapporten här →

Syftet med denna studie är att ge industrin en bedömning av AI-utvecklingens relevans som förändringskraft, samt att skapa ett internt underlag för PiiAs framtida utvecklingssatsningar där AI kan beskrivas som nästa fas av industrins digitalisering. Rapporten är framtagen av Blue Institute.

Läs rapporten här →

Rapporten knyter an till projektet Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige. Rapporten syftar till att analysera hur olika tillväxtområden påverkar de strategiska utmaningar som svenskt näringsliv och samhälle står inför.

Läs rapporten här →