Svensk industri möter techbolag i Silicon Valley

Vi tror att samarbete leder till mer innovation och bättre lösningar. Under 2019 startade ett samarbete mellan Automation Region, Nordic Innovation House – Silicon Valley och det strategiska innovationsprogrammet PiiA (processindustriell IT och automation) för att koppla samman företag i Sverige och Silicon Valley. Flera digitala workshops, diskussioner och möten har ägt rum för att skapa nya relationer och affärer över Atlanten.

Målet med projektet är att skapa en mer hållbar cirkulär svensk industri genom att påskynda digitaliseringsprocessen för att skapa möjligheter till samarbeten och strategiska partnerskap med ledande teknikföretag i Norden och i Silicon Valley. Internationellt samarbete och kunskapsutbyte inom olika områden, till exempel nya affärsmodeller, är en viktig del i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi; ett annat är en högre kunskapsnivå om hur data kan skapa cirkulära flöden och hur spjutspetsteknik kan påskynda utvecklingen mot en digital cirkulär transformation. Projektet avser att utveckla ett arbetssätt och infrastruktur för detta, utifrån att Sverige i samarbete med de nordiska grannländerna redan har etablerat samarbete med innovationsmiljöer med relevanta nätverk i Silicon Valley. Projektet syftar till att identifiera och validera framgångsfaktorer och komponenter som behövs för att dra nytta av och utveckla strategiska initiativ i samarbete med andra geografiska områden, där diskussioner pågår med bland annat Kanada och Tyskland. På längre sikt förväntas detta bidra till att etablera en attraktiv innovationsmiljö för IndTech och elektrifiering som positionerar Sverige som en ledande nation inom området.